NReco.PivotData Namespace
NReco.PivotData.Input Namespace
NReco.PivotData.Output Namespace